EFO - Elektroforeningen

Norge er i dag 53% elektrisk

Elektrisiteten vår er fornybar og utslippsfri, den kommer i hovedsak fra vann og vind. Elektrisiteten vår er også en høyeffektiv energibærer – nærmest all energi går dit den skal. Hvis vi kan erstatte mer av vårt fossile drivstofforbruk med elektrisitet, så kutter vi klimagassutslipp og sørger for mer effektiv energibruk. Begge deler må til for at Norge skal oppfylle klimamålene innen 2030.

53%
Illustrasjon – Norgeskart

Spill av introSe lanseringen av 2021-tall

Hvor langt har vi kommet? Plakat med informasjon om lanseringsarrangement, link til påmelding

Overordnet status for sektorene:

14%
Illustrasjon – Transport

Transport

Transport står for store deler av vårt fossile forbruk. Mesteparten av dette kan elektrifiseres med riktige virkemidler. Sektoren er kun 11% elektrisk i dag, og er dermed den sektoren med størst potensiale for videre elektrifisering.

54%
Illustrasjon – Industri

Industri

Norsk industri er bygget på vannkraft. Likevel benyttes betydelige mengder fossile ressurser både som energi til og kjemiske formål. Energibruken kan elektrifiseres, mens kjemien må løses med alternativer som hydrogen, biomasse og CCS.

26%
Illustrasjon – Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk, skogbruk og fiske

Primærnæringene er fortsatt i hovedsak fossilt drevet. Mesteparten av energien går til oppvarming av bygninger, varmebaserte prosesser og traktorer og annet maskineri.

80%
Illustrasjon – Bygg

Bygg

Mer enn tre fjerdedeler av energiforbruket i byggsektoren er allerede elektrisk. Andelen øker videre når oljefyrforbudet trer i kraft i 2020. Over det neste tiåret bør også andre fossile kilder fases ut både i husholdninger og tjenesteytende sektor.

61%
Illustrasjon – Energi

Energi

Det norske energisystemet er i stor grad drevet på elektrisk kraft. Resterende fossilt forbruk er i hovedsak knyttet til fossil spisslast og drift av gasskraftverket på Melkøya.

Informasjonskapsler og personvern