EFO - Elektroforeningen
84%
Illustrasjon – Husholdninger

Husholdninger

Norske husholdninger benytter i hovedsak elektrisitet til oppvarming, belysning og annet energiforbruk. Vedforbruket i norske hytter og hjem begrenser elektrifiseringspotensialet.

Detaljer:

83%

2018

83%
Elektrisk
2%
Fossilt
12%
Bio
3%
Annet
85%

2020

85%
Elektrisk
11%
Bio
3%
Annet
84%

2021

84%
Elektrisk
13%
Bio
3%
Annet
91%

2030

91%
Elektrisk

Oljefyring og andre fossile kilder i både hytter og hjem kan reduseres til null. Luftforurensingstiltak kan begrense vedfyring i store byer.

93%

2040

93%
Elektrisk

Alt fossilt forbruk er faset ut. Ytterligere reduksjon i vedfyring.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern