EFO - Elektroforeningen
75%
Illustrasjon – Tjenesteyting

Tjenesteyting

Svært mange ulike virksomheter inngår i tjenesteytende sektor, og her benyttes en rekke fossile energikilder. Likevel er sektoren 75% elektrisk. Anleggsdiesel er største fossile komponent.

Detaljer:

73%

2018

73%
Elektrisk
12%
Fossilt
1%
Bio
14%
Annet
72%

2020

72%
Elektrisk
15%
Fossilt
2%
Bio
12%
Annet
75%

2021

75%
Elektrisk
10%
Fossilt
2%
Bio
12%
Annet
80%

2030

80%
Elektrisk

Forbruk av gasser, fyringsoljer og parafiner til oppvarmingsformål fases ut. Støtteordninger til ombygging og nyutvikling vil redusere bruk av anleggsdiesel og marine gassoljer.

85%

2040

85%
Elektrisk

Alt fossilt forbruk er faset ut.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern