EFO - Elektroforeningen
15%
Illustrasjon – Havbruk

Havbruk

Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak som elektrifisering, vil CO2-utslippene også øke.

Detaljer:

11%

2018

11%
Elektrisk
89%
Fossilt
16%

2020

16%
Elektrisk
84%
Fossilt
15%

2021

15%
Elektrisk
85%
Fossilt
100%

2030

100%
Elektrisk

Landstrøm er allerede lønnsomt for de fleste oppdrettsanleggene. Med CO2-avgift på diesel, krav om nullutslipp på nye lokaliteter og støtteprogram, vil havbruksnæringen kunne bli 100% elektrisk innen 2030.

100%

2040

100%
Elektrisk

Alle anlegg går på strøm, og arbeidsbåtene er elektriske.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern