EFO - Elektroforeningen
35%
Illustrasjon – Kjemi og raffineri

Kjemi og raffineri

I både kjemisk industri og i raffinerier benyttes fossile brensler som råmateriale i industriprosesser, og vanligvis også til energiformål. Noe fossilt forbruk består i forbrenning av avgasser og biprodukter. Elektrifisering er mulig, men deler av forbruket er praktisk og økonomisk utfordrende å gjøre noe med.

Detaljer:

33%

2018

33%
Elektrisk
64%
Fossilt
2%
Bio
1%
Annet
34%

2020

34%
Elektrisk
61%
Fossilt
4%
Bio
2%
Annet
35%

2021

35%
Elektrisk
59%
Fossilt
4%
Bio
1%
Annet
51%

2030

51%
Elektrisk

Innkjøpt olje og gass kan elektrifiseres innen 2030. Avgasser fra produksjon må brennes, og er dermed lite hensiktsmessig å elektrifisere.

51%

2040

51%
Elektrisk

Innkjøpt olje og gass er faset ut.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern