EFO - Elektroforeningen
64%
Illustrasjon – Mat og drikke

Mat og drikke

Industrien benytter fossile brensler til flere ulike formål. Oppvarming kan elektrifiseres. Noen prosesser krever åpen flamme, her er elektrifisering utfordrende.

Detaljer:

60%

2018

60%
Elektrisk
37%
Fossilt
1%
Bio
2%
Annet
64%

2020

64%
Elektrisk
30%
Fossilt
2%
Bio
4%
Annet
64%

2021

64%
Elektrisk
31%
Fossilt
2%
Bio
3%
Annet
97%

2030

97%
Elektrisk

Fossil oppvarming kan elektrifiseres innen 2030.

%

2040

%
Elektrisk

Fossil oppvarming er faset ut.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern