EFO - Elektroforeningen
83%
Illustrasjon – Metaller

Metaller

Aluminiumsproduksjon er i stor grad elektrisk, mens smelteverkene er det i mindre grad. Her finnes potensial for økt elektrifisering. Kull benyttes som reduksjonsmiddel og kan ikke elektrifiseres.

Detaljer:

83%

2018

83%
Elektrisk
16%
Fossilt
84%

2020

84%
Elektrisk
16%
Fossilt
83%

2021

83%
Elektrisk
16%
Fossilt
1%
Bio
86%

2030

86%
Elektrisk

Fossil oppvarming i metallindustrien kan elektrifiseres innen 2030. Kull kan erstattes av bioenergi eller hydrogen.

86%

2040

86%
Elektrisk

Fossil oppvarming er faset ut. Kull er erstattet av bioenergi eller hydrogen.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern