EFO - Elektroforeningen
26%
Illustrasjon – Mineraler

Mineraler

Noen prosesser i mineralindustrien krever høye temperaturer og/eller åpen flamme. Dette gjør elektrifisering utfordrende. Likevel finnes eksempler på omlegging av prosesser for økt bruk av elektrisk kraft.

Detaljer:

22%

2018

22%
Elektrisk
57%
Fossilt
3%
Bio
17%
Annet
25%

2020

25%
Elektrisk
51%
Fossilt
3%
Bio
21%
Annet
26%

2021

26%
Elektrisk
47%
Fossilt
2%
Bio
25%
Annet
49%

2030

49%
Elektrisk

Tørkeprosesser og oppvarming uten krav til høye temperaturer/åpen flamme kan i stor grad elektrifiseres innen 2030.

54%

2040

54%
Elektrisk

Ytterligere elektrifisering av prosesser med moderat temperaturbehov.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern