EFO - Elektroforeningen
60%
Illustrasjon – Tre og papir

Tre og papir

Treforedlingsindustri og papirindustri benytter restprodukter av biomasse til energiformål. Elektrifisering er mulig, men ikke prioritert.

Detaljer:

62%

2018

62%
Elektrisk
5%
Fossilt
28%
Bio
5%
Annet
59%

2020

59%
Elektrisk
8%
Fossilt
30%
Bio
3%
Annet
60%

2021

60%
Elektrisk
6%
Fossilt
32%
Bio
2%
Annet
67%

2030

67%
Elektrisk

Fossil energi kan elektrifiseres innen 2030.

94%

2040

94%
Elektrisk

Fossil energi er faset ut. Innen 2040 er også bioenergi i stor grad elektrifisert.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern