EFO - Elektroforeningen
24%
Illustrasjon – Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk, skogbruk og fiske

Primærnæringene er fortsatt i hovedsak fossilt drevet. Mesteparten av energien går til oppvarming av bygninger, varmebaserte prosesser og traktorer og annet maskineri.

Spill av podcast om Jordbruk, skogbruk og fiske

Detaljer:

27%

2018

27%
Elektrisk
73%
Fossilt
24%

2020

24%
Elektrisk
76%
Fossilt
55%

2030

55%
Elektrisk
100%

2040

100%
Elektrisk

Underkategorier:

52%
Illustrasjon – Jordbruk og skogbruk

Jordbruk og skogbruk

I jordbruk og skogbruk kan mye av den fossile energibruken erstattes med elektrisitet. Fossile løsninger som oljefyr kan erstattes med elkjel.

54%

2018

54%
Elektrisk
46%
Fossilt
52%

2020

52%
Elektrisk
48%
Fossilt
79%

2030

79%
Elektrisk

Oljefyr er erstattet med elkjel etter innføring av forbud mot fossil oppvarming i landbruket fra 2025. Støtteordninger kreves for ombygging og nybygging av elektriske jordbruksmaskiner.

100%

2040

100%
Elektrisk

Støtte til omlegging av drift kan sørge for elektrifisering av både oppvarming og maskineri.

0%
Illustrasjon – Fiske

Fiske

Nordmenn kjører fiskebåtene sine på diesel. Men nye løsninger på vei. 3000 kystfiskebåter kan erstatte 50% av energibruken med elektrisitet, og hydrogen-elektriske hybrider kan løfte prosenten til 100.

0%

2018

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
0%

2020

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
29%

2030

29%
Elektrisk

Refusjonsordningen for CO2- og mineraloljeavgift, er endret til en teknologistøtteordning. I tillegg har flere fiskerihavner fått bedre strøminfrastruktur og ladepunkt.

100%

2040

100%
Elektrisk

Videreutvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologi gjør det mulig for alle fiskebåter å seile og fiske helt uten utslipp.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern