Tallene du nå ser er 2018-tall. Oppdaterte tall lanseres på elbarometer.no 29.10.2020, kl. 12.

EFO - Elektroforeningen
27%
Illustrasjon – Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk, skogbruk og fiske

Primærnæringene er fortsatt i hovedsak fossilt drevet. Mesteparten av energien går til oppvarming av bygninger, varmebaserte prosesser og traktorer og annet maskineri.

Detaljer:

27%

2018

27%
Elektrisk
73%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

55%

2030

100%

2040

Underkategorier:

54%
Illustrasjon – Jordbruk og skogbruk

Jordbruk og skogbruk

I jordbruk og skogbruk kan mye av den fossile energibruken erstattes med elektrisitet. Fossile løsninger som oljefyr kan erstattes med elkjel.

54%

2018

54%
Elektrisk
46%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

79%

2030

Oljefyr er erstattet med elkjel etter innføring av forbud mot fossil oppvarming i landbruket fra 2025. Støtteordninger kreves for ombygging og nybygging av elektriske jordbruksmaskiner.

100%

2040

Støtte til omlegging av drift kan sørge for elektrifisering av både oppvarming og maskineri.

5%
Illustrasjon – Fiske

Fiske

Nordmenn kjører fiskebåtene sine på diesel. Men nye løsninger på vei. 3000 kystfiskebåter kan erstatte 50% av energibruken med elektrisitet, og hydrogen-elektriske hybrider kan løfte prosenten til 100.

5%

2018

5%
Elektrisk
95%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

29%

2030

Refusjonsordningen for CO2- og mineraloljeavgift, er endret til en teknologistøtteordning. I tillegg har flere fiskerihavner fått bedre strøminfrastruktur og ladepunkt.

100%

2040

Videreutvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologi gjør det mulig for alle fiskebåter å seile og fiske helt uten utslipp.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern