EFO - Elektroforeningen
51%
Illustrasjon – Jordbruk og skogbruk

Jordbruk og skogbruk

I jordbruk og skogbruk kan mye av den fossile energibruken erstattes med elektrisitet. Fossile løsninger som oljefyr kan erstattes med elkjel.

Detaljer:

54%

2018

54%
Elektrisk
46%
Fossilt
49%

2020

49%
Elektrisk
51%
Fossilt
51%

2021

51%
Elektrisk
49%
Fossilt
79%

2030

79%
Elektrisk

Oljefyr er erstattet med elkjel etter innføring av forbud mot fossil oppvarming i landbruket fra 2025. Støtteordninger kreves for ombygging og nybygging av elektriske jordbruksmaskiner.

100%

2040

100%
Elektrisk

Støtte til omlegging av drift kan sørge for elektrifisering av både oppvarming og maskineri.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern