EFO - Elektroforeningen
3%
Illustrasjon – Kysttransport

Kysttransport

Det foregår en teknologisk revolusjon til sjøs, med flere helelektriske og hybride skip. Norske ferger er på god vei til å bli 100% elektriske. Likevel er energibruken i sektoren hovedsakelig fossil. Hydrogen kan muliggjøre elektrifisering av hele skipsflåten.

Detaljer:

0%

2018

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
3%

2020

3%
Elektrisk
97%
Fossilt
3%

2021

3%
Elektrisk
97%
Fossilt
22%

2030

22%
Elektrisk

I 2030 er blant annet alle ferger og hurtigbåter elektriske. Dette krever energiinfrastruktur, miljøkrav i anbud og finansiell støtte. I tillegg vil miljødifferensierte havneavgifter og høy CO2 avgift videre stimulere til elektrifisering av kysttransporten.

85%

2040

85%
Elektrisk

De fleste skip driftes helt eller delvis på strøm. Det er en kraftig utbygd infrastruktur for el og hydrogen langs kysten, og fortsatt støtte for ombygging til nullutslipp.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern