EFO - Elektroforeningen
17%
Illustrasjon – Veitransport

Veitransport

Elektrifisering av veitransporten er et av de mest effektive tiltakene for å oppnå klimamålene, renere luft og et bedre bymiljø. Fordeler for elektriske kjøretøy til både person- og varetransport må utvides og tilstrekkelig ladeinfrastruktur må på plass.

Detaljer:

7%

2018

7%
Elektrisk
79%
Fossilt
14%
Bio
13%

2020

13%
Elektrisk
74%
Fossilt
13%
Bio
17%

2021

17%
Elektrisk
72%
Fossilt
10%
Bio
48%

2030

48%
Elektrisk

Videreføring og styrking av virkemidler for landtransport, samt grønne offentlig anbud, vil øke elektrifiseringstakten. Personbiler, tungtransport og kollektivtransport elektrifiseres i stor grad mot 2030.

100%

2040

100%
Elektrisk

Krav om nullutslipp i all veitransport fører til 100% elektrifisering i 2040.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern