EFO - Elektroforeningen
80%
Illustrasjon – Bygg

Bygg

Mer enn tre fjerdedeler av energiforbruket i byggsektoren er allerede elektrisk. Andelen øker videre når oljefyrforbudet trer i kraft i 2020. Over det neste tiåret bør også andre fossile kilder fases ut både i husholdninger og tjenesteytende sektor.

Spill av podcast om Bygg

Detaljer:

79%

2018

79%
Elektrisk
6%
Fossilt
8%
Bio
7%
Annet
79%

2020

79%
Elektrisk
6%
Fossilt
7%
Bio
7%
Annet
80%

2021

80%
Elektrisk
4%
Fossilt
8%
Bio
7%
Annet
87%

2030

87%
Elektrisk

Med utvidelse av mineraloljeforbudet til også å gjelde gass, kan både gass- og parafinforbruk fases ut i tjenesteytende sektor. Også fritidsboliger må inkluderes. Utslipp fra vedforbruk kan reduseres i store byer.

90%

2040

90%
Elektrisk

Alt fossilt forbruk er faset ut, og vedforbruket er redusert med 70%.

Underkategorier:

84%
Illustrasjon – Husholdninger

Husholdninger

Norske husholdninger benytter i hovedsak elektrisitet til oppvarming, belysning og annet energiforbruk. Vedforbruket i norske hytter og hjem begrenser elektrifiseringspotensialet.

83%

2018

83%
Elektrisk
2%
Fossilt
12%
Bio
3%
Annet
85%

2020

85%
Elektrisk
11%
Bio
3%
Annet
84%

2021

84%
Elektrisk
13%
Bio
3%
Annet
91%

2030

91%
Elektrisk

Oljefyring og andre fossile kilder i både hytter og hjem kan reduseres til null. Luftforurensingstiltak kan begrense vedfyring i store byer.

93%

2040

93%
Elektrisk

Alt fossilt forbruk er faset ut. Ytterligere reduksjon i vedfyring.

75%
Illustrasjon – Tjenesteyting

Tjenesteyting

Svært mange ulike virksomheter inngår i tjenesteytende sektor, og her benyttes en rekke fossile energikilder. Likevel er sektoren 75% elektrisk. Anleggsdiesel er største fossile komponent.

73%

2018

73%
Elektrisk
12%
Fossilt
1%
Bio
14%
Annet
72%

2020

72%
Elektrisk
15%
Fossilt
2%
Bio
12%
Annet
75%

2021

75%
Elektrisk
10%
Fossilt
2%
Bio
12%
Annet
80%

2030

80%
Elektrisk

Forbruk av gasser, fyringsoljer og parafiner til oppvarmingsformål fases ut. Støtteordninger til ombygging og nyutvikling vil redusere bruk av anleggsdiesel og marine gassoljer.

85%

2040

85%
Elektrisk

Alt fossilt forbruk er faset ut.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern