Tallene du nå ser er 2018-tall. Oppdaterte tall lanseres på elbarometer.no 29.10.2020, kl. 12.

EFO - Elektroforeningen
81%
Illustrasjon – Energi

Energi

Det norske energisystemet er i stor grad drevet på elektrisk kraft. Resterende fossilt forbruk er i hovedsak knyttet til fossil spisslast og drift av gasskraftverket på Melkøya.

Detaljer:

81%

2018

81%
Elektrisk
19%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

87%

2030

Fossil spisslast fases ut innen 2030. Også kullrelatert forbruk på Svalbard erstattes av fornybar energi.

87%

2040

Alle fossile kilder er faset ut. Gasskraftverket benytter fortsatt gass, men har bygget anlegg for karbonfangst.

Underkategorier:

81%
Illustrasjon – Energiproduksjon

Energiproduksjon

81%

2018

81%
Elektrisk
19%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

87%

2030

87%

2040

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern