EFO - Elektroforeningen
61%
Illustrasjon – Energi

Energi

Det norske energisystemet er i stor grad drevet på elektrisk kraft. Resterende fossilt forbruk er i hovedsak knyttet til fossil spisslast og drift av gasskraftverket på Melkøya.

Spill av podcast om Energi

Detaljer:

81%

2018

81%
Elektrisk
19%
Fossilt
72%

2020

72%
Elektrisk
28%
Fossilt
61%

2021

61%
Elektrisk
39%
Fossilt
87%

2030

87%
Elektrisk

Fossil spisslast fases ut innen 2030. Også kullrelatert forbruk på Svalbard erstattes av fornybar energi.

87%

2040

87%
Elektrisk

Alle fossile kilder er faset ut. Gasskraftverket benytter fortsatt gass, men har bygget anlegg for karbonfangst.

Underkategorier:

61%
Illustrasjon – Energiproduksjon

Energiproduksjon

81%

2018

81%
Elektrisk
19%
Fossilt
72%

2020

72%
Elektrisk
28%
Fossilt
61%

2021

61%
Elektrisk
39%
Fossilt
87%

2030

87%
Elektrisk
87%

2040

87%
Elektrisk

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern