Tallene du nå ser er 2018-tall. Oppdaterte tall lanseres på elbarometer.no 29.10.2020, kl. 12.

EFO - Elektroforeningen
6%
Illustrasjon – Transport

Transport

Transport står for store deler av vårt fossile forbruk. Mesteparten av dette kan elektrifiseres med riktige virkemidler. Sektoren er kun 6% elektrisk i dag, og er dermed den sektoren med størst potensiale for videre elektrifisering.

Detaljer:

6%

2018

6%
Elektrisk
84%
Fossilt
10%
Bio
0%
Annet

38%

2030

96%

2040

Underkategorier:

7%
Illustrasjon – Veitransport

Veitransport

Elektrifisering av veitransporten er et av de mest effektive tiltakene for å oppnå klimamålene, renere luft og et bedre bymiljø. Fordeler for elektriske kjøretøy til både person- og varetransport må utvides og tilstrekkelig ladeinfrastruktur må på plass.

7%

2018

7%
Elektrisk
79%
Fossilt
14%
Bio
0%
Annet

48%

2030

Videreføring og styrking av virkemidler for landtransport, samt grønne offentlig anbud, vil øke elektrifiseringstakten. Personbiler, tungtransport og kollektivtransport elektrifiseres i stor grad mot 2030.

100%

2040

Krav om nullutslipp i all veitransport fører til 100% elektrifisering i 2040.

0%
Illustrasjon – Kysttransport

Kysttransport

Det foregår en teknologisk revolusjon til sjøs, med flere helelektriske og hybride skip. Norske ferger er på god vei til å bli 100% elektriske. Likevel er energibruken i sektoren hovedsakelig fossil. Hydrogen kan muliggjøre elektrifisering av hele skipsflåten.

0%

2018

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

22%

2030

I 2030 er blant annet alle ferger og hurtigbåter elektriske. Dette krever energiinfrastruktur, miljøkrav i anbud og finansiell støtte. I tillegg vil miljødifferensierte havneavgifter og høy CO2 avgift videre stimulere til elektrifisering av kysttransporten.

85%

2040

De fleste skip driftes helt eller delvis på strøm. Det er en kraftig utbygd infrastruktur for el og hydrogen langs kysten, og fortsatt støtte for ombygging til nullutslipp.

0%
Illustrasjon – Lufttransport

Lufttransport

Fly er svært energikrevende, og utgjør en stor del av verdens klimagassutslipp. Også i luftfarten utvikles elektriske løsninger som kan gjøre sektoren bærekraftig for fremtiden. Norge har allerede ett helelektrisk fly som har kapasitet til to (slanke) personer.

0%

2018

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

12%

2030

Avinors ambisjon er at alle kortbaneflyvninger skal gå på strøm innen 2030.

100%

2040

Innen 2040 skal alle innenriks flyvninger være elektrisk.

78%
Illustrasjon – Banetransport

Banetransport

Norsk jernbane er 78% elektrisk. Videre elektrifisering er mulig, enten med batteri, hydrogen eller kontaktledning. Elektrisk drift er mer effektiv og gir mindre utslipp.

78%

2018

78%
Elektrisk
22%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

100%

2030

Togtrafikken kan elektrifiseres innen 2030. Nye prosjekter planlegges elektrisk.

100%

2040

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern