EFO - Elektroforeningen
14%
Illustrasjon – Transport

Transport

Transport står for store deler av vårt fossile forbruk. Mesteparten av dette kan elektrifiseres med riktige virkemidler. Sektoren er kun 11% elektrisk i dag, og er dermed den sektoren med størst potensiale for videre elektrifisering.

Spill av podcast om Transport

Detaljer:

6%

2018

6%
Elektrisk
84%
Fossilt
10%
Bio
11%

2020

11%
Elektrisk
80%
Fossilt
9%
Bio
14%

2021

14%
Elektrisk
79%
Fossilt
7%
Bio
38%

2030

38%
Elektrisk
96%

2040

96%
Elektrisk

Underkategorier:

17%
Illustrasjon – Veitransport

Veitransport

Elektrifisering av veitransporten er et av de mest effektive tiltakene for å oppnå klimamålene, renere luft og et bedre bymiljø. Fordeler for elektriske kjøretøy til både person- og varetransport må utvides og tilstrekkelig ladeinfrastruktur må på plass.

7%

2018

7%
Elektrisk
79%
Fossilt
14%
Bio
13%

2020

13%
Elektrisk
74%
Fossilt
13%
Bio
17%

2021

17%
Elektrisk
72%
Fossilt
10%
Bio
48%

2030

48%
Elektrisk

Videreføring og styrking av virkemidler for landtransport, samt grønne offentlig anbud, vil øke elektrifiseringstakten. Personbiler, tungtransport og kollektivtransport elektrifiseres i stor grad mot 2030.

100%

2040

100%
Elektrisk

Krav om nullutslipp i all veitransport fører til 100% elektrifisering i 2040.

86%
Illustrasjon – Banetransport

Banetransport

Norsk jernbane er 78% elektrisk. Videre elektrifisering er mulig, enten med batteri, hydrogen eller kontaktledning. Elektrisk drift er mer effektiv og gir mindre utslipp.

78%

2018

78%
Elektrisk
122%
Fossilt
79%

2020

79%
Elektrisk
21%
Fossilt
86%

2021

86%
Elektrisk
14%
Fossilt
100%

2030

100%
Elektrisk

Togtrafikken kan elektrifiseres innen 2030. Nye prosjekter planlegges elektrisk.

100%

2040

100%
Elektrisk
0%
Illustrasjon – Lufttransport

Lufttransport

Fly er svært energikrevende, og utgjør en stor del av verdens klimagassutslipp. Også i luftfarten utvikles elektriske løsninger som kan gjøre sektoren bærekraftig for fremtiden. Norge har allerede ett helelektrisk fly som har kapasitet til to (slanke) personer.

0%

2018

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
0%

2020

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
0%

2021

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
12%

2030

12%
Elektrisk

Avinors ambisjon er at alle kortbaneflyvninger skal gå på strøm innen 2030.

100%

2040

100%
Elektrisk

Innen 2040 skal alle innenriks flyvninger være elektrisk.

3%
Illustrasjon – Kysttransport

Kysttransport

Det foregår en teknologisk revolusjon til sjøs, med flere helelektriske og hybride skip. Norske ferger er på god vei til å bli 100% elektriske. Likevel er energibruken i sektoren hovedsakelig fossil. Hydrogen kan muliggjøre elektrifisering av hele skipsflåten.

0%

2018

0%
Elektrisk
100%
Fossilt
3%

2020

3%
Elektrisk
97%
Fossilt
3%

2021

3%
Elektrisk
97%
Fossilt
22%

2030

22%
Elektrisk

I 2030 er blant annet alle ferger og hurtigbåter elektriske. Dette krever energiinfrastruktur, miljøkrav i anbud og finansiell støtte. I tillegg vil miljødifferensierte havneavgifter og høy CO2 avgift videre stimulere til elektrifisering av kysttransporten.

85%

2040

85%
Elektrisk

De fleste skip driftes helt eller delvis på strøm. Det er en kraftig utbygd infrastruktur for el og hydrogen langs kysten, og fortsatt støtte for ombygging til nullutslipp.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern